Gambia

Gambia

De samenwerking is gegroeid uit Stedenband Oostende-Banjul.

Medios vzw is via de SROS betrokken in het Convenant Gemeentelijke Samenwerking Oostende

Twee projecten

Royal Victoria Teaching Hospital

Onderwijs: School of Nursing

Banjul@internet

Ruraal Project: Kembujeh

in samenwerking met vzw Hands Together for the Gambia

3 deelprojecten

    • Naai-Atelier
    • Groententuin
    • Veeteelt