Ons bestuur

Medios vzw kan enkel bestaan door de vele vrijwilligers die onbaatzuchtig hun tijd aan de organisatie geven. Zonder hun inzet is onze werking onmogelijk.

Om die inzet en de werking structuur te geven is er een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

De algemene vergadering bestaat uit alle meewerkende vrijwilligers. Zij komen éénmaal per jaar samen om de financiële resultaten, het werkingsverslag en de begroting met de daarin de projecten die we willen steunen, goed te keuren.

Het bestuursorgaan komt maandelijks samen en bestaat uit ( situatie 1.01.2021):