Partners

De grote actoren van onze maatschappij worden vandaag geconfronteerd met tal van economische, sociale en ecologische uitdagingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling en de bevordering van de dialoog en de partnerschappen tussen de bedrijfswereld en een organisatie als Medios één van de belangrijkste uitdagingen en succesfactoren zijn op weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als organisatie, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert en ontwikkelt, leek het ons van essentieel belang om bedrijven aan te moedigen.

Vormen van mogelijke samenwerking

  • Schenken van geld of andere middelen

  • Sponsoring: Financiële of andere vorm van steun in ruil voor naamsvermelding of een andere vorm van publiciteit.

  • Aansporen van consumenten of werknemers om geld of goederen in te zamelen.