Medios helpt kwetsbaren

Plaatsingsdatum: 14-mrt-2011 11:51:37

Kerstmarkt op 24 en 25 november om hernieuwde werking voor te stellen

"De vereniging is al 25 jaar actief in de vrijwillige hulpverlening, maar sinds kort is er nieuw bloed in het bestuur gekomen en die injectie zorgt ook voor een aanzwengelen van de werking. Die willen we nu met een kerstmarkt extra in de kijker plaatsen", zegt dokter Juan Willems, voorzitter van de vzw Medios.

We zijn indertijd onder impuls van dokter Reginald Moreels begonnen met het inzamelen van medisch materiaal voor Polen, vertelt Redgy Vergaerde (74). Alles werd opgeslagen in de kelders van het Sint-Andreasafdeling in de Franciscusstraat en van daaruit vertrokken de konvooien. We verhuisden daarna naar het voormalige moederhuis Wante, waar nu het nieuwe rust- en verzorgingstehuis staat, en sinds een viertal jaar hebben we een onderkomen gevonden aan de Overvloedstraat 2a.

Met onze vrijwilligersploeg staan we in voor alles : het ophalen, uitstallen en verhandelen van de geschonken goederen. Dat zijn vooral kledingstukken, meubelen, huisgerei en speelgoed. Veel werk, maar we doen het graag. Niettemin mogen er gerust nog wat helpende handen bijkomen.

Vierde wereld

"Ontwikkelingssamenwerking is nu op een andere leest geschoeid en wij proberen met onze vereniging op die veranderde trend in te spelen", aldus dokter Willems. "Vandaar dat het positief is de handen in elkaar te slaan en/of nauwe contacten te onderhouden met andere plaatselijke hulporganisaties, zoals het Centrum Algemeen Welzijn, Poverello en Colsol. Bij hulpverlening denken de meeste mensen dan al gauw aan de derde wereld. Wij zijn daar zeker nog mee bezig en hebben ons onder meer geëngageerd in het stedenbandproject met Gambia. Vergeet evenwel de zogenaamde 'vierde wereld' niet. Die situeert zich in onze onmiddellijke nabijheid en het zou je verbazen hoeveel inwoners van Oostende een steuntje kunnen gebruiken. Vandaar ook dat wij graag wat nauwer willen samenwerken met het Sociaal Huis, maar tot nu toe lukte dat niet zo bijster goed. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat Medios de jongste jaren niet meer zo bekend was bij het grote publiek. Wij hopen bijgevolg dat heel veel mensen tijdens de kerstmarkt een kijkje komen nemen", besluit de voorzitter. Daarnaast wil de vereniging ook weer meer interesse vanuit de medische wereld opwekken - de bron waaraan de vereniging ontsprong - omdat dit facet van de werking het felst verwaterd is. De kerstmarkt op 24 en 25 november is te bezoeken van 14 tot 18 uur.

(Rio)

Info : tel. 059 80 54 54 of elke woensdag tussen 14 en 17 uur in het lokaal zelf aan de Overvloedstraat 2a.

De vzw Medios helpen met veel plezier de mensen die het in eigen land wat lastig hebben.

17-11-2006