René en Kristien Tommelein-Geldhof

Plaatsingsdatum: 19-mrt-2011 9:02:39

Oostende, 19 december 2008

Aan Medios vzw

Overvloedstraat 2a, B-8400 Oostende

Geachte heer voorzitter,

Waarde Juan,

Van 20 november 2008 tot 1 december 2008 hadden mijn echtgenote, Kristien Geldhof en ikzelf het genoegen deel te nemen aan de reis naar Gambia - Banjul, ingericht door de vriendenkring van het stadspersoneel.

Wij houden er samen aan de begeleiders, de heer Willy Sibiet en zijn echtgenote te feliciteren met het werk dat ter plaatse wordt verricht en de steun die we aan hen hadden in een voor ons totaal onbekend land.

Het was tevens zeer aangenaam lokaal vast te stellen dat de inspanningen - door Medios geleverd op stuk van ontwikkelingssamenwerking - daadwerkelijk resulteren in positieve en onmiddellijk zichtbare realisaties die de plaatselijke bevolking ten goede komen en door hen erg worden gewaardeerd.

Als stadsgenoten met een hart, die het voorrecht genoten deze mooie maar confronterende reis te kunnen meemaken, is het onze oprechte wens dat deze inspanningen zouden worden verder gezet. Het is een bijdrage tot reële praktische steun aan een bevolking die het goed meent een een steuntje kan gebruiken. Het is tevens een signaal tot begrip, solidariteit en vrdraagzaamheid.

Met de meeste hoogachting,

René en Kristien Tommelein-Geldhof