De tweede jeugd van Medios - "Iedereen is bij ons welkom"

Plaatsingsdatum: 14-mrt-2011 12:50:58

Medios in Oostende zet zich sinds jaar en dag in voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zowel hier als over de grenzen. Maar de organisatie was wat uit het zicht verdwenen en hoopt met zijn nieuwe voorzitter, dokter Juan Willems, weldra een vlotte koers te maken.

Solidarnosc Meubelen, kleding, voedsel Vierde wereld zorgt voor derde wereld Ervaren netwerk Informeren

Juan Willems is huisarts in Oostende, meer bepaald in het Westerkwartier, een volkse wijk waarvan de straten door de stad nog niet zo lang geleden werden opgeschoond. Dokter Willems woont er annex praktijk. Van hieruit heeft hij een vrij goed zicht op de samenleving die hem omgeeft en waarvan hij deel uitmaakt. Een man van waarden en normen.

Zijn Spaanse voornaam heeft hij te danken aan zijn jeugdjaren. Tot zijn derde jaar woonde hij op Tenerife en nadien verhuisde hij met zijn ouders naar Gran Canaria. Later 'spoelde' hij aan in Oostende en volgde les aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege, een school met naam en faam waar Spilliaert en Ensor ook ooit leerling waren. Nadien kwamen de universiteitsjaren in Gent en Kortrijk aan de medische faculteit. Juan Willems wordt huisarts. "Ik heb zeven jaar in Torhout in Sint-Rembert gewerkt. Daar heb ik echt het artsenvak onder de knie gekregen", vertelt de arts vanachter zijn schrijftafel in de sober ingerichte consultatiekamer.

Dokter Juan Willems arts is ontvankelijk voor de noden van zijn medemensen. Een begrip als solidariteit is hem niet vreemd en werd hem in zijn jeugdjaren bij de scoutsbeweging met de paplepel ingegeven. Sinds kort is hij de nieuwe voorzitter van Medios, een organisatie die zich belangeloos inzet voor de derde en de vierde wereld. Vijfentwintig jaar geleden stampte Dr. Reginald Moreels de organisatie uit de grond. Het is 1981 als in Polen Lech Walesa zijn neus aan het venster steekt. Dokter Moreels en zijn echtgenote sturen konvooien om hulp te bieden. Meteen richten ze Medisch Solidarnosc op, de voorloper van het latere Medios. Het duurt tot november 1982 voor de vzw wordt gevormd. Juan Willems: "Reginald Moreels en een heleboel vrijwilligers verzamelden toen tonnen medisch materiaal. Veel kwam van omliggende ziekenhuizen gelet op zijn banden met de medische wereld. Er vertrokken konvooien met kleding, voedsel en medicijnen. Na Polen werd het Roemenië en in de jaren negentig stond ex-Joegoslavië extra in de belangstelling door de oorlog die daar werd gevoerd. Met Roemenië wordt nog steeds gewerkt. Met ons nieuwe bestuur zijn we van plan deze route zo lang mogelijk te volgen om de noden ginder te ledigen."

Naast medisch materiaal heeft Medios vanouds een meubel- kleding- en voedselbank. Er werd altijd volop ingezameld. Maar na Joegoslavië werd het wat stil rond Medios. Willems laat zich daarover heel voorzichtig en genuanceerd uit. Uit respect voor de roergangers van het eerste uur spreekt hij liever over 'dalen' en 'piekmomenten'. Toch komt het erop neer dat de grote schwung er wat uit was. Medios had nood aan vers bloed. De beheerraad wilde er op een bepaald moment mee stoppen. De fut was eruit, maar niet bij de vrijwilligers. Die ijverden ervoor om Medios kost wat kost op de rails te houden. Overigens spelen de vrijwilligers in het Mediosverhaal een rol van betekenis. Zonder kapitein kan het Mediosschip echter geen koers zetten. Dat Juan Willems in de beheerraad is gestapt en uiteindelijk die nieuwe 'kapitein' werd, is op zich een lang en complex verhaal. Juan Willems: "Het kwam allemaal een beetje toevallig op me af maar laat ons zeggen dat mijn persoonlijk verhaal met de stedenband tussen Oostende en Banjul in Gambia er voor iets tussen zit. Op een bepaald moment werd ik uitgenodigd om als afgevaardigde van twaalf Oostendse scholen deel uit te maken van een geïntegreerd platform. Alle netten waren daarin vertegenwoordigd en dat vond ik heel bijzonder. Die solidariteit en inzet sprak me aan." De reis naar Banjul deed Juan Willems de stap zetten naar Medios. Gambia draagt hij nu in zijn hart. Hij reisde er in februari nog naar toe. Zo onderhoudt Medios bijzonder goede contacten met het Victoria Teaching Hospital in Banjul. Juan Willems: "We willen hen niet alleen materieel helpen, we hopen weldra onze medici naar Gambia te kunnen zenden om hen support te geven. Kennisoverdracht is van minstens even groot belang. Ik wil hier in geen geval de indruk wekken dat we enkel bezig zijn met Gambia. Er lopen projecten in Tanzania en nog niet zo lang geleden hebben we medisch materiaal geschonken aan een ziekenhuis in Mozambique."

Nu dokter Juan Willems aan het roer staat, vindt hij dat het de hoogste tijd is om zijn organisatie opnieuw te bekijken. De tijden zijn veranderd en hij wil stapsgewijs Medios moderniseren. Op lokaal vlak streeft hij ernaar de werking van zijn organisatie een breder draagvlak te bieden. Juan Willems: "Niet alleen hulpbehoevenden, maar iedereen moet hier terecht kunnen. Medios moet een welluidend begrip worden zoals Kringloop en Oxfam." Wie op woensdagnamiddag naar de Overvloedstraat komt, kan naar believen zijn gerief uitzoeken. Er wordt niets weggegeven. Juan Willems: "Het is goed voor de eigenwaarde van de hulpbehoevende dat hij een symbolisch bedrag betaalt.". Met de opbrengst worden zowel lokale als derdewereldprojecten gefinancierd. Juan Willems: "De vierde wereld zorgt een beetje voor de derde wereld." Dat Medios op heel wat sympathie en steun kan rekenen is intussen bekend. Talloze ziekenhuizen en instellingen uit de buurt kennen de weg naar de Overvloedstraat. Recent nog kreeg Medios rond Sinterklaas steun van Motor & Toer Vrienden Oostende (MTVO). Ook de etalageafdeling van het Ensorinstituut sprong al in de bres om de spullen in de opslagplaats op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het Oostendse stadsbestuur steunt de organisatie zowel moreel als met middelen. Al deze betuigingen van steun en sympathie zijn een hart onder de riem.

Medios heeft zijn geschiedenis die zonder de impact van Reginald Moreels onmogelijk had kunnen overleven. Het vorige bestuur met voorzitter dokter Boudewijn Van Kerschaver wist met de jaren een immens netwerk op te bouwen. Dat netwerk wil Willems handhaven en gevoelig uitbreiden. Daarvoor kan hij steunen op leden van de beheerraad. Op Helena Clybouw bijvoorbeeld. Ze kan teren op heel wat ervaring. Clybouw leerde veel asielzoekers kennen, toen ze in het vakantiedorp Zon en Zee werkte in Westende. Voor Medios is ze een meer dan goede kracht. In Gambia zet ze projecten op en ze wordt in haar omgeving niet voor niks 'mama Gambia' genoemd. Juan Willems: "We hebben een stevig team. Ik moet dan ook onmiddellijk denken aan Willy Sibiet. Zijn dossierkennis is onontbeerlijk. Sibiet is voorzitter van het 3de wereldplatform in Oostende, een adviesraad voor het Schepencollege. Aan hem heb ik ongelooflijk veel te danken. Dat zijn echt mensen waarop je kunt rekenen." Van minstens even groot belang zijn de vrijwilligers die zich engageren en elke woensdag paraat staan. Juan Willems: "Ze verrichten uitstekend werk. Ze zorgen dat de spullen netjes worden gepresenteerd en vooral zien ze heel goed wie voor hen staat. Dat is bij ons van kapitaal belang."

Toch moet in de schoot van Medios nog heel wat veranderen. Zo wil dokter Juan Willems de media-aanpak omvormen tot een modern en hedendaags instrument. Folders en website staan hoog op het verlanglijstje. Informeren wordt één van de nieuwe opdrachten om een ruim forum te creëren en een breed publiek aan te trekken. Juan Willems "We moeten ons kenbaar maken aan rijk en arm." De arts heeft er kennelijk zin in om de vierde en derde wereld een hand toe te steken. Waarom Juan Willems dit allemaal doet? Juan Willems: "Daar bestaat maar een woord voor: rechtvaardigheidsgevoel. Gambia heeft een grote rol gespeeld. Ik heb gezien dat je met veel minder ook gelukkig kunt zijn. Noord en Zuid kunnen veel van elkaar leren en veel voor elkaar betekenen."

10-09-2007