Formulieren

Cliënten kunnen door uw diensten naar Medios worden verwezen om zo nodig kosteloos meubelen of kledij te verkrijgen.

Hiervoor maakt u gebruik van hier te downloaden document 2021 Medios form meubels of 2021 Medios form kledij.

Geef dit document ingevuld mee met uw cliënt en maak bij voorkeur een afspraak met Medios op het nummer 059 80 54 54. 

Zo kunnen wij in alle rust uw cliënt bedienen.