Welkom

Onder impuls van Dr. Reginald Moreels ontstond Medios in 1982. Met deze organisatie wou men materiële steun geven aan de toen noodlijdende bevolking van Polen, waar Lech Walesa zich met Solidarnösc verzette tegen het bewind.

Medios kon snel rekenen op een grote groep vrijwilligers waardoor vele hulpkonvooien richting Polen en Roemenië mogelijk werden.

Tijden veranderen en sinds 2006 richt Medios zich hoofdzakelijk op de bestrijding van kansarmoede in de regio Oostende. Buitenlandse projecten in Senegal en Gambia blijven door Medios gesteund

NIEUWS

06/09/2022

Medios verhuist en sluit tijdelijk vanaf 15/09/2022.

Medios vzw verlaat de lokalen in de Overvloedstraat 2A te Oostende.

De nieuwe locatie, de heropening en de openingstijden worden binnenkort hier bekend gemaakt.

Om de verhuis op een degelijke manier voor te bereiden sluiten we de deuren op 15/9/2022. Om dan op de nieuwe locatie onze opdracht in de strijd tegen armoede weer met volle kracht op te nemen.


Medios aan de slag

Medios gelooft sterk in een circulaire economie. Onze planeet raakt aan de grenzen van haar mogelijkheden. Daarom is recyclage en hergebruik zeer belangrijk.

Doorheen heel haar geschiedenis werkte Medios aan hergebruik van meubelen, kledij en medisch materiaal. Maar Medios maakt er een punt van om enkel in goede staat verkerende goederen voor hergebruik, beschikbaar te stellen.

In het magazijn in de Overvloedstraat 2A huist onze Meubel- en Kledijbank. Tegen een kleine vergoeding kan men hier goederen mee nemen. Na aftrek van onze kosten voor afhalen, reinigen en stallen kunnen we met het saldo verschillende verenigingen in Oostende steunen in de strijd tegen kansarmoede.

Via steun aan onze vrienden van Cross to Romania blijven we de band met Oost-Europa aanhouden.

Medios werkt mee aan het luik gezondheidszorg in het kader van de Stedenband Oostende-Banjul.

Oostende - Banjul

Een stedenband is een door de Vlaamse Gemeenschap ondersteunde vorm van samenwerking tussen steden in het Noorden en het Zuiden, waarbij op gelijke voet kennis en ervaring worden uitgewisseld.

De stad Banjul en de stad Oostende beslisten in 2003 om een stedenband aan te gaan. Banjul is de hoofdstad van Gambia in West-Afrika. Beide steden vertonen raakpunten: de visserij, de haven en het toerisme zijn duidelijke voorbeelden. Oostende is met bijna 70.000 inwoners iets groter dan Banjul (55.000 inwoners).

Beide steden werken nu reeds samen rond verscheidene thema’s, met een focus op capaciteitsopbouw voor de Banjul City Council, milieu, onderwijs en gezondheidszorg.

Medios is partner in de samenwerking met het Edward Frances Small teaching Hospital in Banjul. Daarnaast werkt Medios vzw mee in het kader van het Europees project Oostende-Banjul. Deze medewerking gaat voornamelijk over ziekenhuishygiëne in het EFSTH.