Nieuwsbrief

Geachte,

Beste,

Onze organisatie Medios is u ongetwijfeld niet onbekend. U bent er tevens van op de hoogte dat alle opbrengsten van de vzw Medios terugvloeien naar maatschappelijke doelstellingen. Hebt u spullen die nog te goed zijn om weg te gooien en wil je er nog iets nuttig mee doen? Breng ze dan naar Medios of bel de onze ophaaldienst op het nummer 059/80 54 54.

We halen gratis herbruikbare goederen aan huis op. Ze mogen niet beschadigd of totaal versleten zijn. We denken aan meubels, kleding, speelgoed, boeken, huisraad, fietsen, … Als je goederen laat ophalen, vragen we dat ze gedemonteerd klaar staan op de benedenverdieping en dat je kleine zaken zoals huisraad goed verpakt.

Medios staat in voor de rechtstreekse opvolging van specifieke projecten in diverse landen. Die beogen een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking. Maak mee het verschil en doe een gift!

Het lidgeld bedraagt 10,- euro. Hogere giften zijn altijd welkom. Rekeningnummer IBAN: BE26 4775 6297 4129 - BIC code: KREDBEBB

U kan ook onze PR & communicatiespecialist contacteren voor een financiële sponsoring of een andere vorm van steun in ruil voor naamsvermelding of een andere vorm van publiciteit of partnership.

Medios kan rekenen op een ruime groep van enthousiaste vrijwilligers. Hun inzet is onmisbaar voor onze dagelijkse werking. Neem zeker een kijkje op onze nieuwe website die u een goed beeld bezorgd van de diverse projecten waar momenteel aan gewerkt wordt.

Naast die 30-tal Medios-sympathisanten kunnen we rekenen op de inzet van de interim vrijwilligers en ook in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn een handvol bestuursvrijwilligers actief.

Ook u kan een steentje bijdragen. Op basis van uw beschikbare tijd en vaardigheden. We zoeken steeds gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de goede zaak.

Met warme groeten

Dr. Juan Willems

Voorzitter vzw Medios

Overvloedstraat 2a - 8400 Oostende ✆ +32 59 80 54 54 - Fax: +32 59 80 88 50

info@vzwmedios.be - Openingsuren: elke woensdag van 14 tot 17 uur.

Volg ons via: Blog Facebook Twitter LinkedIN YouTube