de waarde van een NGO

Er ontstonden heel wat twijfels en onduidelijkheden toen De Standaard in haar extra editie, in 2007 blokletterde "Eén NGO op vier voldoet niet". De raad van bestuur van Medios heeft veel geleerd uit dit dossier en maakt er werk van om woorden in daden om te zetten. Ons team maakt er een erezaak van om zo transparant mogelijk te communiceren.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Het deert ons niet dat de houding tegenover ngo's kritischer wordt. Wel dat er een kloof is tussen de moderne de moderne visie op ontwikkelingssamenwerking en het beeld van de publieke opinie. 'We moeten als ngo's het debat meer aangaan.'

Belgische hulp niet efficiënt genoeg

De Belgische ontwikkelingssamenwerking met landen in het Zuiden is nog altijd niet efficiënt genoeg. Nochtans getuigen onze projecten van het tegendeel. Tien conclusies die men destijds trok in het dossier ontwikkelingshulp.

  • Elke Belg geeft jaarlijks 156,17 euro aan ontwikkelingshulp.
  • Ontwikkelingssamenwerking in België lijdt aan versnippering.
  • Kleine ngo's die alles willen doen, zijn zwakke schakels in ketting.
  • Emotionele communicatie loont voor ngo's.
  • Zonder media staan ngo's nergens.
  • Financiële transparantie van ngo's kan beter.
  • Belgische bilaterale hulp is niet efficiënt genoeg.
  • Projecten leiden niet tot ontwikkeling.
  • Meer en meer burgers worden zelf ontwikkelingshelper.
  • Parlement heeft te weinig interesse voor sector.

Doorlichting ngo- plannen op het net

Wie van plan is geld te geven aan ngo's, zal binnenkort op het internet de evaluaties kunnen lezen die zowel wijzelf als de administratie van onze actieplannen gemaakt heeft.

'Wie zich vandaag niet profileert, gaat ten onder'

Als ngo kunnen we vandaag gewoon niet meer zonder media en communicatie', zeggen heel wat collega's die de communicatie verzorgen. 'Wie zich niet profileert, gaat ten onder.'

Wij zijn niet de uitvinders van die emocultuur

Als we u per brief of E-mail om een giften vragen voor het goede doel liegen we niet, op de emotie inspelen wél. Niets belet de ontvanger om daar rationeel mee om te gaan, en de brief of E-mail weg te gooien. We houden ons hierbij aan de wetgeving.