Inzet

Medios is een echte zelfstandige, vrijwilligersorganisatie, op pluralistische basis, zodat elke ideologische of religieuze strekking er zich thuis voelt. Met als doel sociaal gerichte akties voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland.

Hoe doen wij dit?

  • Door geldinzamelingen.
  • Door recyclage.
  • Door educatie.

Medios functioneert dankzij:

  • Onbezoldigde inzet van vrijwilligers.
  • Lidgelden. Deze bedraagt 10,- euro. Hogere giften zijn altijd welkom. Rekeningnummer IBAN: BE26 4775 6297 4129 - BIC code: KREDBEBB
  • Giften in geld of in natura van particulieren, bedrijven of organisaties.
  • Inkomsten uit culturele, sportieve of andere activiteiten.

Dank voor

  • Internationale Hulpkonvooien
  • Acties ten voordele van Afrika
  • De talrijke lokale acties:
   • Kledij & meubelbank
   • Medibank
   • Steunactiviteiten
   • Fondsenwerving:
   • Parkpromenades
   • Wandeltochten
   • Kerstmarkten – Rommelmarkten
   • Concerten & activiteiten allerhande