Intranet

Waarom gebruiken wij, binnen de Medios organisatie, een intranet?

Een intranet is een gesloten netwerk dat de voordelen van webtechnologie gebruikt om medewerkers,ongeacht hun locatie, efficiënter met elkaar te laten communiceren. Het is een technologisch hoogwaardig instrument dat flexibel aansluit op de onderstaande zakelijke behoeften van de hedendaagse organisatie.

  • Stroomlijning van de interne communicatie
  • Vasthouden en verdelen van ongestructureerde kennis in de organisatie
  • Toename van efficiëntie en kostenbeheersing
  • Snel reageren op veranderende behoeften
  • Universeel, gemakkelijk in gebruik

De voordelen van ons intranet

Verscheidene onafhankelijke onderzoeken wijzen uit dat de inzet van een intranet significante voordelen met zich mee brengt. Samengevat leidt het intranet tot een verbetering van de communicatie, een toename van de productiviteit, een betere beheersing en verlaging van operationele kosten, en een hoger rendement op de investering. Niet geheel onbelangrijk ...

  • Kosten-effectieve informatleverspreiding 85%
  • Toegang tot actuele informatie 80%
  • een uniforme gebruikers omgeving 78%
  • Eenvoudig informatie vinden 76%
  • Tijdigheid van informatie 72%
  • Samenwerking onder elkaar 60%
  • Verhoogt productiviteit 58%

Internet technologie is overal

De steeds sneller veranderde wereld vergt een even zo groot aanpassingsvermogen. Een effectieve toepassing van informatie en communicatietechnologie (ICT) geldt daarbij als de kritieke succesfactor.

Tijdige en betrouwbare informatie, efficiënte vormen van communicatie en een uitgebalanceerd kennismanagement vormen de onmisbare onderdelen van een soepel draaiende organisatie.