Gambia

De samenwerking is gegroeid uit Stedenband Oostende-Banjul.
Medios vzw is via de SROS betrokken in het Convenant Gemeentelijke Samenwerking Oostende

Twee projecten
Onderwijs: School of Nursing
Ruraal Project: Kembujeh
in samenwerking met vzw Hands Together for the Gambia
3 deelprojecten
  • Naai-Atelier
  • Groententuin
  • Veeteelt


Diavoorstellingen: