De Stad Oostende en de Oostendse ziekenhuizen organiseerden een uitwisseling met een team gezondheidszorg uit Banjul.

De Stedenband Oostende – Banjul wil op diverse domeinen activiteiten en projecten uitbouwen.  Zo wordt er momenteel gefocust op projecten in verband met onderwijs, milieu, culturele uitwisseling en gezondheidszorg.  In het kader van de samenwerking inzake gezondheidszorg, engageren de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Henri Serruys, zich voor uitwisselingen van medewerkers van het Royal Victoria Teaching Hospital, in Banjul (Gambia).  De stad Oostende en de twee Oostendse ziekenhuizen sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2005.

Tijdens de uitwisseling wordt in de eerste plaats het verwerven van kennis en inzicht in de algemene gezondheidszorg beoogd. Bovendien kunnen de stagiairs de werking en de organisatie van de verschillende verpleegeenheden leren kennen.  Maar ook de culturele uitwisseling tussen Oostends en Gambiaans ziekenhuispersoneel neemt een belangrijke plaats in!

Van 8 oktober tot en met 4 november 2005 werd een uitwisseling georganiseerd met een medisch team uit Banjul.  Twee verpleegkundigen die werkzaam zijn in het Royal Victoria Teaching Hospital in Banjul, mevrouw Emily Gomez en de heer James Gomez (naamgenoten maar geen familie) volgden gedurende vier weken stage in het Henri Serruysziekenhuis en het AZ Damiaan, waar zij een specifieke training kregen met betrekking tot ziekenhuishygiëne,  spoedgevallen en materniteit.

Gedurende hun verblijf in Oostende overnachtten de stagiairs in het internaat van het Vesaliusinstituut.  De stad Oostende stond in voor alle kosten en uitgaven die verbonden zijn aan de uitwisseling en de uitwerking ervan, waaronder de reiskosten heen en terug Banjul-Oostende en alle kosten van het verblijf in Oostende.

Meer informatie over de betrokken ziekenhuizen vindt u op hun website :
Henri Serruysziekenhuis : www.henriserruysav.be 
AZ Damiaan : www.azdamiaan.be