In de loop van december 2006 werkten de stadsbesturen van Oostende en Banjul aan de informatisering van de administratie van de Banjul City Council. Drie ambtenaren van de stad Oostende (IT-coördinator, elektricien en stedenbandcoördinator) gingen voor drie weken op werkbezoek naar Banjul. 

Samen met een team van acht Gambiaanse elektriciens werd een netwerk aangelegd van 50 computers. 38 computers werden geïntegreerd binnen de administratie van het stadsbestuur. Met de overige 12 computers werd een internet- en klasruimte met 12 computers gerealiseerd. Om het netwerk operationeel te maken was maar liefst 3.000 meter bekabeling nodig! 

De computers en het nodige technisch materiaal werden geschonken door het Oostendse stadsbestuur en werden in november 2006 via containertransport verscheept naar Banjul.

Van februari tot eind april 2007 werden twee netwerkbeheerders opgeleid (door een Belgische IT consultant). Sedertdien beschikken ze over de capaciteit om het netwerk zelf beheren. De netwerkbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor de IT vorming voor het stadspersoneel. Wekelijks worden in de ‘klasruimte’ lessen Word, Excel, Outlook en ‘gebruik van het internet’ gegeven aan het personeel. Sedert de installatie wordt deze ‘klasruimte’ ook gebruikt door leerlingen en leerkrachten van de scholen van Banjul. Hiervoor maakt men gebruik van een beurtrolsysteem.

Positieve balans

Een jaar na de installatie maakt de Banjul City Council een uiterst positieve balans op. Het meest in het oog springende resultaat is van financiële aard. Door een meer adequate inning van belastingen – via het computernetwerk – is het stadsbestuur erin geslaagd om hun inkomsten quasi te verdubbelen. Bovendien wordt de arbeidsattitude van de werknemers op een positieve manier geprikkeld door het gebruik van de nieuwe infrastructuur. Het stadsbestuur van Oostende engageert zich om gedurende de eerstvolgende jaren de Banjul City Council te blijven ondersteunen bij de verdere implementatie van IT binnen de administratie.

Het stadsbestuur van Oostende subsidieert de loonkosten van de netwerkbeheerders voor 50%. De internetkosten en de opleiding voor de beheerders werden voor 100% gesubsidieerd.