Bekijk hier onze diareportage over onze dagdagelijkse werking.

Een blik op onze incentives:

* Kledij en meubels aan de man brengen, rekening houdend met hun sociale situatie
* Hulp aan daklozen via kledij en meubels
* Steun jaarlijks van het Sint-Vincentiusgenootschap, welke op hun beurt armen helpt.
* sinds 3 jaar steun aan thuisverpleegkundigen voor medisch materiaal, voorna-melijk bloedsuikermeters
* Steun aan vzw Dyade (1x), CAW Oostende en de 17 oktoberbeweging.
* Steun aan Ten Anker (1x)
* Steun aan CLB Oostende vrij onderwijs aan materialen voor luizenbestrijding