Inzet

Medios is een echte zelfstandige, vrijwilligersorganisatie, op pluralistische basis, zodat elke ideologische of religieuze strekking er zich thuis voelt. Met als doel sociaal gerichte akties voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland.

Hoe doen wij dit?

 • Door geldinzamelingen.   
 • Door recyclage.
 • Door educatie.

Medios functioneert dankzij:

 • Onbezoldigde inzet van vrijwilligers.
 • Lidgelden. Deze bedraagt 10,- euro. Hogere giften zijn altijd welkom. Rekeningnummer IBAN: BE26 4775 6297 4129 - BIC code: KREDBEBB
 • Giften in geld of in natura van particulieren, bedrijven of organisaties.
 • Inkomsten uit culturele, sportieve of andere activiteiten.

Dank voor

 • Internationale Hulpkonvooien
 • Acties ten voordele van Afrika
 • De talrijke lokale acties:
  • Kledij & meubelbank
  • Medibank
  • Steunactiviteiten
  • Fondsenwerving:
  • Parkpromenades
  • Wandeltochten
  • Kerstmarkten – Rommelmarkten
  • Concerten & activiteiten allerhande